اقدامات جهادی
اقدامات جهادی

در اقدامی جهادی و با حضور بخش های مختلف سازمان سیما، منظر و فضای سبز عملیات پاکسازی خیابام امام خمینی حد فاصل میدان بی بی شطیطه تا میدان حافظ شامل( تسطیح، تنظیف، حذف علفهای هرز، ترازبندی، تشتک گذاری و طوقه برداری درختان و جمع آوری خاک و نحاله ها) از سطح خیابان و همچنین هرس فرم پرچینهای خیابان امام خمینی حد فاصل (چهارراه امام خمینی تا میدان خیام به انجام رسید.

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری نیشابور می باشد.

طراحی و توسعه توسط مدیریت فاوا شهرداری نیشابور