برنامه های جهادی فضای سبز
برنامه های جهادی فضای سبز

در اقدامی جهادی و با حضور بخش های مختلف سازمان سیما، منظر و فضای سبز عملیات پاکسازی و گلکاری خیابام امام خمینی و مدرس شامل( تسطیح، تنظیف، حذف علفهای هرز، ترازبندی، تشتک گذاری و طوقه برداری درختان و جمع آوری خاک و نخاله ها) از سطح خیابان و همچنین گلکاری باکسهای سنگی وسط خیابان امام خمینی و هرس سرشاخه های خشک و مزاحم درختان در خیابان مدرس توسط پرسنل واحد هرس به انجام رسید.

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری نیشابور می باشد.

طراحی و توسعه توسط مدیریت فاوا شهرداری نیشابور