اقدامات جهادی
اقدامات جهادی

در اقدامی جهادی و با حضور بخش های مختلف سازمان سیما، منظر و فضای سبز ادامه کار پاکسازی بلوار جانبازان شامل( تسطیح، تنظیف، حذف علفهای هرز، ترازبندی، تشتک گذاری و طوقه برداری درختان و جمع آوری خاک و نحاله ها) از سطح بلوار و همچنین هرس فرم پرچینهای خیابان امام خمینی به انجام رسید.

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری نیشابور می باشد.

طراحی و توسعه توسط مدیریت فاوا شهرداری نیشابور