وجین علفهای هرز.تشتک گذاری
وجین علفهای هرز.تشتک گذاری

وجین علفهای هرز.تشتک گذاری.حفر کانال جهت لوله گذاری سیستمی و هرس درختان بلوار جمهوری

پیوستها :

1
فایل ضمیمه
دیدگاه

0 دیدگاه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری نیشابور می باشد.

طراحی و توسعه توسط مدیریت فاوا شهرداری نیشابور